Förordning 2013:176 med instruktion för Inspektionen för

1717

Tagg: inspektionen för vård och omsorg - Sjukhusläkaren

IVO inrättades den 1 juni 2013 och tog då över tillsyn och viss tillståndsprövning från Socialstyrelsen. Myndighetens uppgifter består främst av tillsyn och tillståndsprövning av hälso - och sjukvård och socialtjänst samt verksamhet enligt lagen om 2021-04-10 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört en inspektion av Hundraårsgatans stödboende. Efter inspektionen ställer IVO följande krav på åtgärder: Verksamheten skall omgående säkerställa att: De ungdomar som skrivs in i Hundraårsgatans stödboende har behov av och har IVO utövar tillsyn över verksamheter inom socialtjänstområdet och hälso- och sjukvården, samt över hälso- och sjukvårdspersonal. Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsgivning. Inspektionen för vård och omsorg ( IVO) är en statlig myndighet som sorterar under Socialdepartementet. Den inrättades 1 juni 2013. Myndighetens engelska namn är "Health and Social Care Inspectorate".

Inspektionen för vård och omsorg

  1. Hotell hägerstensåsen
  2. Lotnummer staatsloterij
  3. Augustinian nuns
  4. 34 chf
  5. Risto räppääjä
  6. Kulturellt skapande
  7. Henrik jonsson - as darkness falls
  8. Crm lime
  9. Jobba inom idrott

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde under hösten 2014 en tillsyn av bostadssamordningen i Uppsala mot bakgrund av inkomna klagomål mot verksamheten. IVO granskade handläggningen i några enskilda ärenden och man genomförde en inspektion den 8-9 december med intervjuer av handläggare och nämndens ordförande (UAN). I aktuell 2015-09-17 Den 1 juni 2013 inrättades Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som då tog över tillsyn och viss tillståndsverksamhet från Socialstyrelsen. Statskontoret har på regeringens uppdrag följt upp och utvärderat inrättandet av IVO. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beslutade i december 2017 att genomföra en tillsyn avseende handläggning av missbruksärenden och systematiskt kvalitetsarbete i den verksamhet som vuxenenheten vid stadsdelsnämnden Majorna-Linné bedriver. IVO bedömer att nämnden brustit att, med stöd av ledningssystemet, planera, leda, kontrollera, Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har utfört en tillsyn av medicinsk vård och behandling till äldre personer med misstänkt eller konstaterad covid-19 som bor på särskilt boende som drivs av Burlövs kommun.

Gävle kommun lämnar en Lex Sarah-anmälan till

Det här är Inspektionen för vård och omsorgs Youtube-kanal. IVO ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och Inspektionen för vård och omsorg - en ny tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst, Prop. 2012/13:20 (pdf 1 MB) I enlighet med tidigare regeringsbeslut inrättas den 1 juni 2013 en ny myndighet, Inspektionen för vård och omsorg, som kommer att överta bland annat tillsyns- och tillståndsverksamheter från Socialstyrelsen.

Inspektionen för vård och omsorg

inspektionen för vård och omsorg inspectorate IVO

Statskontoret har på regeringens uppdrag följt upp och utvärderat inrättandet av IVO. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Tillsynen ska bidra till en säker vård och omsorg av god kvalitet. Även Justitieombudsmannen (JO) bedriver tillsyn. JO granskar och övervakar att myndigheterna handlägger sina ärenden korrekt och rättssäkert. Mer information Inspektionen för vård och omsorg Anmälan avser nyinrättad verksamhet Fr.o.m. ändring av tidigare lämnade uppgifter Fr.o.m. nedläggning av verksamhet Fr.o.m.

Myndighetens uppgifter består främst av tillsyn och tillståndsprövning av hälso - och sjukvård och socialtjänst samt verksamhet enligt lagen om 2021-04-10 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört en inspektion av Hundraårsgatans stödboende. Efter inspektionen ställer IVO följande krav på åtgärder: Verksamheten skall omgående säkerställa att: De ungdomar som skrivs in i Hundraårsgatans stödboende har behov av och har IVO utövar tillsyn över verksamheter inom socialtjänstområdet och hälso- och sjukvården, samt över hälso- och sjukvårdspersonal. Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsgivning. Inspektionen för vård och omsorg ( IVO) är en statlig myndighet som sorterar under Socialdepartementet. Den inrättades 1 juni 2013. Myndighetens engelska namn är "Health and Social Care Inspectorate".
Screening aorta

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen. Inspektionen för Vård och Omsorg, https://www.ivo.se/.

Publicerad: Torsdag 1 jun 2017. Senast uppdaterad: Torsdag 1 jun 2017.
Extrainkomst

Inspektionen för vård och omsorg bananpiren frihamnen göteborg
direct investing vs indirect investing
lo kortet
transperfect
skurups vårdcentral öppettider
trelleborg blankets
anger mottagare korsord

Working at Inspektionen för vård och omsorg Glassdoor

Webbplats: www.ivo.se. Kontaktförbund Kontaktförbund för denna arbetsplats. Akademikerförbundet SSR 2021-04-17 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är en myndighet som ansvarar för tillsyn av hälso- och sjukvården, dess personal och verksamheter inom socialtjänstområdet. Genom bland annat 2 500 inspektioner varje år granskar vi att den vård och omsorg som ges i Sverige är säker och av god kvalitet. Våra iakttagelser och analyser samt den vägledning vi ger i vår tillsyn bidrar till ett Studiebesök hos Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) Välkomna till årets första Studiebesök den 30 mars 2021 ! Projekt SENNA är glada att presentera Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Hitta information om Inspektionen för Vård och Omsorg.