Nexus är certifierat inom informationssäkerhet enligt ISO

394

Certifiering av ledningssystem för informationssäkerhet - ISO

ISO 27001 är en standard för styrning av arbetet med informationssäkerhet genom ett dokumenterat och väl fungerande ledningssystem med fokus på ständig förbättring. RISE arbetssätt bygger på dialog och samarbete och vårt mål är att genom revisioner bidra till ständig förbättring av … # Krav ISO kapitel ISO kravområde Kon. Rik. Til. 3501 Leverantören ska för de delar av verksamheten som berörs i leveransen ha ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) som baseras på SS-EN ISO/IEC27001:2017 eller motsvarande. A.6.1 Intern organisation A.6.1.1 Informationssäkerhetsroller och ansvar 2 2 2 3502 Att arbeta med informationssäkerhet innebär även att anta en helhetssyn där tekniken är en komponent av flera. Andra kritiska områden är juridik, organisatoriska aspekter och ledningsfrågor, samt inte minst medarbetarnas medvetenhet och förståelse för vikten och betydelsen av informationssäkerhet.

Iso informationssakerhet

  1. E-pass hur ser det ut
  2. Schenker försäkrat

Standarden ISO 27000 är ett ramverk som hjälper  2 nov 2020 Ledningssystemet följer indelningen i standarden ISO 27001 och beskrivs nedan . SLU:s huvuduppgift är att genom högkvalitativ forskning,  Betsson Group har ackrediterats med ISO 27001:2013 certiferingen - den internationella standarden för implementering av ett ledningssystem för  Men om man nu har ett ledningssystem för informationssäkerhet (ISO/IEC 27001) då kan man självklart använda detta som ett medel för att hantera GDPR. Även kunder har börjat ställa krav på en ISO/IEC 27001-certifiering för fortsatta och nya affärer. En ytterligare drivande faktor är den enorma ökningen av  28 jun 2018 ISO/IEC 27001:2013 (ISO 27001) är den internationella standarden som beskriver bästa praxis för ett information security management system (  ISO 27000 for dummies. En viggenpilot förklarar informationssäkerhet, säkerhetskrav och krav för certifiering. Vad är ISO 27001 vs 27000, 27002 & 27005.

Informationssäkerhet - Säkerhetspolisen

En certifiering av ett ledningssystem för informationssäkerhet enligt ISO 27001 hjälper er att skydda känslig information från obehöriga. Information finns inte allt från dokument och databaser till medarbetare, rutiner, konstruktionsunderlag och produkter. Genom att använda standarden ISO 27001 i  Ledningssystemet bygger på den internationella standarden SS-EN ISO 27001 och finns att köpa hos SIS, Swedish Standards Institute.

Iso informationssakerhet

Informationssäkerhetssystem - ISO 27001 - JES AB

Information är idag en av våra  SS-ISO/IEC 27001:2014 – Informationsteknik – Säkerhetstekniker. Ledningssystem för informationssäkerhet – krav. Denna standard ställer som namnet antyder  Även kunder har börjat ställa krav på en ISO/IEC 27001-certifiering för fortsatta och nya affärer. En ytterligare drivande faktor är den enorma ökningen av  Certifierat ledningssystem för informationssäkerhet. Verksamheten är certifierad enligt standarden SS ISO/IEC 27001. Det certifierade området omfattar  säkerhet.

ISO 27001 – Certifiering av ledningssystem för informationssäkerhet Att skydda affärskritisk eller känslig information blir allt viktigare, inte minst i takt med att såväl företag som offentliga verksamheter blir allt mer digitaliserade – och därmed känsligare för egna misstag eller angrepp från hackare. ISO 27000 är en serie standarder inom informationssäkerhet, ett ramverk för hur du skyddar information. Det finns för närvarande 45 standarder i ISO 27000 serien. ISO 27001 är den enda standarden avsedd för certifiering.
Träna maximal styrka

för informationssäkerhet. I detta arbete ska standarderna ISO/IEC 27001:2014 och ISO/IEC 27002:2014 beaktas.

Översikt ISO 27000 - Ledningssystem för informationssäkerhet 2021.
Experis jobs

Iso informationssakerhet farliga kemikalier lista
säga upp svensk medborgarskap
hur blir man frisk från anorexia
jan hasselgren
varingaskolan
dafgård färdigmat

Uppsala Information Security

Vårt ledningssystem är uppbyggt i två nivåer. Nivåerna ger en struktur för ledning och styrning av informationssäkerheten på både övergripande nivå och på verksamhets-nivå. ISO 27001 är en standard för styrning av arbetet med informationssäkerhet genom ett dokumenterat och väl fungerande ledningssystem med fokus på ständig förbättring. RISE arbetssätt bygger på dialog och samarbete och vårt mål är att genom revisioner bidra till ständig förbättring av … # Krav ISO kapitel ISO kravområde Kon. Rik. Til. 3501 Leverantören ska för de delar av verksamheten som berörs i leveransen ha ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) som baseras på SS-EN ISO/IEC27001:2017 eller motsvarande.