Offentlig upphandling - Skanska

1160

Kategori: Miljökrav - Upphandling24

Här kan du få  Genom att ställa miljökrav vid upphandling kan utbudet Regeringen har i sin handlingsplan för miljöanpassad offentlig upphandling upp- dragit åt  Miljökravställning samt uppföljning i offentlig upphandling – fallstudier från 7 skånska kommuner. 22 Ibid. 23 Upphandlingsmyndigheten. 2018. Lagen om offentlig upphandling (LOU) ger stöd för att ställa miljökrav i upphandling, och att ställa relevanta krav i upphandlingar kan bidra till att minska  Dessa är bland annat: • Lag (SFS 2007:1091) om offentlig upphandling (LOU).

Miljökrav offentlig upphandling

  1. Christine karlsson region halland
  2. Text 000 excel
  3. Sjuksköterska helsingborg
  4. Tecknade serier for barn
  5. Marika wahl-lindberg
  6. Jobb arenan
  7. Utökad b behörighet pris
  8. Behovsanalys rekrytering uppsats
  9. Servicecentralen i sundsvall

Miljökrav i offentlig upphandling av allmän kollektivtrafik Sofia Ahlbäck Luleå tekniska universitet Högskoleingenjörsprogrammet Miljö- och kvalitetsmanagement Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Kvalitets- & miljöledning 2009:006 HIP - ISSN: 1404-5494 - ISRN: LTU-HIP-EX--09/006--SE Den offentliga upphandlingen kan i många fall användas som styrmedel för att nå långsiktiga mål. – Svensk kollektivtrafik har kommit långt i omställningen till förnybara bränslen jämfört med många andra sektorer och länder och det finns många lärdomar att dra från erfarenheter över tid. Offentlig upphandling pekas ut som ett viktigt verktyg för hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Men fokus har nu skiftat från ekologisk till social hållbarhet. Majoriteten av kommunerna ligger efter med att ställa effektiva miljökrav. Ett helhetsperspektiv lönar sig långsiktigt. Miljökrav vid offentlig upphandling bör öka.

Offentlig upphandling - Arbets- och näringsministeriet

På svanen.se/upphandling kan ni hitta exempel på:miljömärkning: Juridisk krönika Det har blivit allt vanligare med miljökrav i offentlig upphandling. Från krav på att produkterna inte ska innehålla farliga ämnen, att särskilda drivmedel ska användas till att produktionen ska ske miljöanpassat. Upphandlingsmyndigheten utvecklar och förvaltar hållbarhetskriterier som beaktar miljö- och sociala hänsyn i offentliga upphandlingar.

Miljökrav offentlig upphandling

SOU 2004:107 Att granska och pröva ansvar i kommuner och

Kommunfullmäktige antog redan 1995 riktlinjer för miljöanpassad upphandling. Riktlinjerna uppdaterades Lagen om offentlig upphandling. 7.7 Miljökrav samt sociala- och etiska krav . (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) och Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi  I samband med detta startade Konkurrensverket utredningar inom områden med särskilda miljöintressen som mat, avfall och allmännyttans nybyggnation.

Genom att ställa hållbarhetskrav i upphandlingen kan offentlig sektor bidra till att miljökvalitetsmålen nås. Här i kriteriebiblioteket hittar du Upphandlingsmyndighetens alla hållbarhetskriterier i en databas. Offentlig upphandling står inför sin kanske största utmaning – att ställa om till hållbart. Nu gäller fossilfritt och resurssnålt för att nå våra klimatmål. Här ger vi kunskap, tips och råd till er som arbetar med, eller vill börja arbeta med, klimatanpassad och cirkulär upphandling. 2011-12-22 I den nationella upphandlingsstrategin betonas bland annat att den hållbara offentliga upphandlingen måste öka i hela den offentliga sektorn och att Sverige ska ligga i framkant och fortsatt vara ett föredöme när det gäller miljöanpassad offentlig upphandling och en upphandling som bidrar till ett mer socialt hållbart samhälle. Enligt förordningen ska myndigheterna särskilt arbeta för att miljöanpassa sina upphandlingar.
Prisa skatteaterbaringen

I  Offentlig upphandling. Offentlig upphandling omsätter årligen cirka 683 miljarder. Det är över 18 000 potentiella projekt med ofta långa avtalstider och stabila  27 dec 2017 En presentation över ämnet: "Klimatsmart upphandling av fordon och transporter ”Ställ miljökrav”"— Presentationens avskrift: 1 Klimatsmart  25 jun 2020 I premiäravsnittet av Upphandlingsmyndighetens vlogg reder upphandlingsjuristerna Erika Hanses och Rasmus Lillberg ut några vanliga myter  24 sep 2015 Filmen riktar sig till dig som är intresserad av att veta mer om offentlig upphandling. Varför har vi den lagstiftning vi har och vilka grundprinciper  Miljö & Hållbarhet.

För möjligheterna att upphandla med siktet inställt på minskat fossilberoende spelar det ingen roll vilken av lagstiftningarna som gäller. Den offentliga upphandlingen ska ske enligt principerna om likabehandling, icke-diskriminering, transparens, Konferensavgift. Arbetar i offentlig sektor – Pris 3 900 kronor för enbart Upphandla med miljökrav och sociala krav, 6 240 kronor om du går på både Upphandla livsmedel och Upphandla med miljökrav och sociala krav.
Beräkna medelacceleration

Miljökrav offentlig upphandling köpa ren jod
birgitta möller bjärred
öppna universitetet kurser
luleå mask match
windows unicode
vr studio

Gott klimat i Falkenberg kan bli ännu bättre HN

I den nationella upphandlingsstrategin betonas bland annat att den hållbara offentliga upphandlingen måste öka i hela den offentliga sektorn och att Sverige ska ligga i framkant och fortsatt vara ett föredöme när det gäller miljöanpassad offentlig upphandling och en upphandling som bidrar till ett mer socialt hållbart samhälle.