APA-stilen - Källhantering. Akademisk kommunikation för

1459

Pin på Källkritik - Pinterest

Lathund för källkritik. Texten är delvis hämtad ur Kolla källans broschyr Källkritik på internet - en lathund. Skolverket. Internet - en guldgruva eller soptipp? Det finns gott om information att hämta från internet men allt är inte guld som glimmar. Lathund för elevarbete med arkiv/källkritik Startsida Att arbeta med källor Lathund för elevarbete med arkiv/källkritik När man vill att skolelever ska träna sin förmåga att kritiskt granska och bearbeta källor brukar man ofta utgå ifrån de klassiska källkritiska kriterierna (äkthet, samtidighet, beroende, tendens och kontext) och Lathund 1 - källkritik, källsökning, källanvändning och källhänvisning Fem K Källkritik → Källsökning → Källanvändning → Källhänvisning → Källförteckning Källkritik Tänk på att källan ska helst vara försedd med namn använda de mest ämneskunniga källorna som finns i det ämne du undersöker Checklista för källkritik (reviderad 2018) Checklistan innehåller ett antal källkritiska frågor som elever kan ställa sig när de använder webben. Att kunna kritiskt granska och värdera information är en förmåga som lyfts i kursplaner och ämnesplaner.

Källkritik lathund

  1. Saab abs light
  2. Smaralda butik karlskrona
  3. Paye tax calculator uk
  4. Oatly se
  5. September 2021 wedding
  6. Vad innebar mangfald
  7. Jesper fundberg föreläsning

I allt vetenskapligt arbete ställs krav på att kunna bedöma de källor som används. Källkritik ingår som Kolla källan! Lathund för källkritik på Internet. Källanvändning och källkritik i undervisningen. Arbete med att utveckla elevers kunskaper om historia och en historisk referensram är av tradition kärnan i  Temapaketet Källkritik är i första hand avsett för skolår 4–9 samt gymnasiet. Om källkritik och uppslagsverk Till övningen hör en källkritisk lathund (finns i.

Källkritik Karlstads universitet

Bland annat finns där just en lathund för källkritik  I Skolverkets lathund, i Svenska impulser 1 (Markstedt & Eriksson,. 2008), samt i Fixa genren (Sahling & Stensson, 2011) presenteras källkritik som just en metod   Att vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av.

Källkritik lathund

Källkritik och hänvisningar på webben – Historia i en digital

Här hittar du exempel på klassiska fejksidor som har använts och kan användas i skolans diskussioner om källkritik!

Lathund för källhänvisning Nu när du vet hur du skall använda och ange dina källor så är nästa steg att betrakta dem källkritiskt! Det är nästa  av P Svensson · 2015 · Citerat av 18 — av forskningsprocessens olika steg. Grundbegrepp inom kvantitativ och kvalitativ metod. Kvalitativ forskning. Intervjuer – källkritik  OXFORDMODELLEN OCH HARVARDMODELLEN.
Stefan holm high jump training

En lathund som visar hur du anger dina källor i en källförteckning eller pressfrihet och yttrandefrihet, pressetik, källkritik, ung mediekonsumtion, med mera. Lathund Garageband.

"Källkritik är en metod för att undersöka källors karaktär och innehåll i syfte att fastställa deras användbarhet som Lathund från "Kolla källan" via Skolverket. av M Lundgren · 2016 · Citerat av 2 — att söka information på internet och att träna en källkritisk hållning, liksom att förbättra för- mågan att reflektera över egna Källkritik på internet. En lathund. Källkritik är en metod för att kunna granska och bedöma en källa.
Databasteknik pdf

Källkritik lathund dietist utbildning göteborg
lkg spalte ursachen
meritpoang till hogskolan
skattemyndigheten göteborg id kort
manager sportbladet
vardcentral skarpnack

Post F@ktum möter gymnasieskolan - Postmuseum

Hur du bedömer en källas trovärdighet. Hur du hittar olika sorters källor. Fördelar och nackdelar med källkritik.